Wat is 'Ervaar Thuiszorg'

Wat is 'Ervaar Thuiszorg'

Ervaar thuiszorg

Hieronder vindt u het programma van Ervaar Thuiszorg van de vorige edities.

Voor editie 2020 (5de editie) wordt een nieuw programma uitgewerkt

De info wordt u binnenkort bezorgd. 
 

Info vorige edities Ervaar Thuiszorg

Wat? 

Interactieve ontdekkingsreis langs 4 workshops waar de deelnemers kunnen ervaren wat het betekent om als professionele hulpverlener te werken  in de thuiszorg.

Afstemming van de leerplandoelstellingen van 6 Verzorging.

 

Doel  

Een realistisch beeld schetsen van de thuiszorg voor leerkrachten verzorging en hierbij de breedte van de thuiszorg in beeld brengen, ter ondersteuning van de lessen.

Input voorzien voor de klassikale voorbereiding van de leerlingen op de deelname aan ‘Ervaar Thuiszorg’ tijdens ‘Verruim je Horizon’.

Ondersteuning bieden bij de studiekeuze voor leerlingen van 6 Verzorging, met het oog op het specialisatiejaar Kinderzorg of Thuis-en bejaardenzorg.

Enkel leerlingen van 6 Verzorging kunnen deelnemen aan deze workshops.

Inhoud workshops

Misheard

 

Misseen….Misunderstood….Mistreated

Observeren en interpreteren drukken een doorslaggevende stempel op ons handelen.

Vooral in de thuiszorg is dit een belangrijk aandachtspunt. Daar moet je immers zelfstandig op een juiste manier handelen.

Het belang van een zo correct mogelijke observatie en interpretatie wordt dan ook in deze workshop extra benadrukt.

Aan de hand van filmpjes, geobserveerd en geïnterpreteerd in kleine groepjes, gaan we hier dieper op in.

The story of my life

We volgen een stukje van de dag van deze jongeman met een beperking. Een dag van moeilijkheden en mogelijkheden, van soms mooie, soms droevige momenten.

Zijn moeder vertelt ons hoe belangrijk de verzorgende is bij het zorgen voor een goede opvang en begeleiding van haar zoon.

Achteraf gaan we hierover reflecteren.

Thuiszorg Future proof

In deze workshop staat de toekomst centraal.

Onze verzorgenden/zorgkundigen in spe maken kennis met een sector die in de toekomst de proef kan doorstaan op vlak van werkgeverschap en zorgverlening.

Deelnemers ontdekken wie de verzorgende in de thuiszorg echt is en wat zij of hij kan betekenen voor de cliënt nu en in de toekomst.

Geen taboes: waarheden en clichés over thuiszorg worden tegen het licht gehouden!

Workshop Expeditie Thuiszorg

Aan de slag!

Praktijk casussen vertaald in doe opdrachten dompelen de deelnemers onder in de variëteit aan zorgsituaties die de thuiszorg biedt.

In een nagebootste woonomgeving en met deskundige coaching gaan de deelnemers zelf aan de slag.

Centraal staat de cliënt want elke zorgvraag is uniek.