Centrum voor Volwassenenonderwijs - PCVO Moderne Talen - Hasselt

Het PCVO MT is het provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs Moderne Talen. Met de provinciale overheid als schoolbestuur organiseren we onderwijs voor volwassenen in een brede waaier aan moderne talen. Dit doen we volgens up-to-date didactisch-agogische methodes zo efficiënt mogelijk, met aandacht voor het welbevinden van zowel personeel als cursisten.
 

Aanbod

Het PCVO MT wil een zo compleet mogelijke waaier aan moderne talen aanbieden op heel wat niveaus. Als grotere talenschool wordt er zowel in de breedte als in de diepte gewerkt.

Op basis van het beschikbare urenkrediet willen wij een zo breed mogelijk aanbod realiseren, zowel wat het aantal talen betreft, als ook het aantal cursusmomenten waarop die talen ingericht worden.

Naast de ‘grote’ Europese talen worden ook vreemde talen aangeboden die elders in de ruime regio niet of slechts beperkt kunnen gevolgd worden: Japans, Chinees Portugees, Grieks, e.d. Vanuit deze visie wil het PCVO MT, indien er voldoende belangstelling is, als extra-service, ook niet-reguliere, zelfbedruipende initiatiecursussen aanbieden.

Zoveel mogelijk cursussen worden op zoveel mogelijk momenten aangeboden, in de voormiddag, in de namiddag, ’s avonds, elke werkdag en op zaterdagvoormiddag, waarbij impliciet telkens op specifieke cursistenpopulaties gemikt wordt.

Dieptewerking betekent dat er zoveel mogelijk leerjaren per taal worden aangeboden, en desgevallend ook meer en minder intensieve cursussen naast elkaar.

Gecombineerd onderwijs en afstandsleren zijn een middel om het aanbod nog te vergroten.

Infomomenten

Data voor 2017 nog niet bekend.

Open avond PCVO Limburg: 26/01/2017 van 18u - 21u

Kom je overtuigen van ons studieaanbod.  Een goede studiekeuze kan je immers beter maken als je ter plaatse komt kijken!