Uniform

Uniform richt zich op een maximale afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Door samen te werken aan hetzelfde doel en te streven naar objectivering, beogen we de kwaliteit in de zorg – in de brede zin van het woord – voor het secundair onderwijs en de gelijklopende opleidingen in het volwassenenonderwijs, te ondersteunen en te verhogen. Het dynamische karakter van Uni-form zorgt ervoor dat bestaande documenten regelmatig geactualiseerd worden. Bovendien worden er ook nieuwe initiatieven opgezet m.b.t. andere sectoren. Deze kaderen steeds in de doelstellingen van het provinciaal Steunpunt Onderwijs.