Logistiek Platform Limburg - actief onder de koepel van POM Limburg

Het Logistiek Platform Limburg is sinds 18 oktober 2007 actief onder de koepel van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg en is gegroeid uit de vroegere vzw Logistiek Forum Limburg. Het LPL is het overleg- en ontwikkelingsplatform voor de sector ‘transport, distributie en logistiek’ in Limburg en heeft als doel de belangen van de logistieke sector in Limburg te behartigen. Het LPL fungeert als een provinciale logistieke managementorganisatie. Vooral verladers, logistieke dienstverleners, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen behoren tot de leden van het LPL.