Ombudsdienst voor private arbeidsbemiddeling

De Ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling werkt op basis van een procedure (PDF) die door de Algemene Vergadering van Federgon vastgelegd is. Alle Federgon-leden hebben er zich toe verbonden de vooropgestelde procedure strikt na te leven.

De Ombudsdienst is enerzijds bevoegd voor het beantwoorden van vragen om informatie en anderzijds voor het behandelen van klachten van werknemers of kandidaten die werken voor of in contact zijn met een bedrijf dat lid is van Federgon. Werknemers of kandidaten die in contact zijn met of werken voor niet-aangesloten bedrijven kunnen geen klacht indienen, maar wel informatie vragen.