Sector Chemie

Wat doen we?

Alles om ons heen is doordrongen van chemie. Gaat het om natuurverschijnselen, je voeding, de kleding die je aantrekt of de medicijnen die je neemt, chemie is op al deze zaken van toepassing. De chemische industrie is dan ook een veelzijdige industrie die zich op uiteenlopende activiteiten toelegt, zoals verven, lijmen, kunststof- en rubberverwerking. De voornaamste subsectoren zijn die van de petrochemie, de farmaceutische industrie en de cosmetica. In de chemiesector kan je onder meer baanbrekend werk verrichten door schaarse natuurlijke producten na te maken of te verbeteren. Maar de sector produceert ook materialen die in de natuur niet zijn te vinden, zoals kunststoffen. De chemiesector is een toekomstgerichte industrie waarin je je bijvoorbeeld kan inzetten voor duurzame ontwikkeling. Jobs in de chemie zijn boeiend en veelzijdig.

Wie doet het?

De procesoperators sturen de procesinstallatie en bewaken het procesverloop vanuit de controlekamer aan de installatie zelf. Als procesoperator werk je altijd volgens werkinstructies en leef je de veiligheids-, milieu-, en kwaliteitsvoorschriften na. Ook wetenschappelijk onderzoekers werken in de chemische nijverheid. Het onderzoek naar medische biotechnologie vindt niet alleen plaats aan universiteiten, maar ook in de grote bedrijven die tot de deelsector life sciences behoren. Als formulator (productontwikkelaar) kan je bijvoorbeeld nieuwe schoonmaakproducten ontwikkelen of cosmetica.

Hoe word je het?

Met een diploma van het secundair onderwijs (tso) ben je gegeerd in de chemische sector. Studierichtingen zoals chemie, technische wetenschappen, mechanica, elektromechanica en elektriciteit vormen een goede basis om een carrière in de sector te beginnen.

Ook in het hoger onderwijs zijn er talrijke richtingen die kunnen leiden naar een baan in deze sector: bachelor in agro- en biotechnologie, master in de farmaceutische zorg, bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, master in de industriële wetenschappen...
Maar je kan ook in deze sector terecht met een diploma dat totaal niets met chemie te maken heeft.