Sector Social profit

Wat doen we?

De sector bestaat zowel uit private als uit publieke organisaties met een sterk maatschappij- en mensgericht engagement. Denk hierbij maar aan ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, woon- en zorgcentra, kinderdagverblijven, diensten voor gezinszorg, gehandicaptenzorg, beschutte en sociale werkplaatsen, culturele centra, bibliotheken, sportverenigingen en andere socioculturele organisaties en bijzondere jeugdbijstand.

Heb jij een hart voor mensen? Wil je bijdragen tot een solidaire maatschappij en de levenskwaliteit van mensen mee helpen verhogen? Dan is een baan in de socialprofitsector een goede keuze. Als je werkt in de social profit, ben je flexibel en hou je ervan om met mensen te werken; je praat met ze, luistert, motiveert, leeft mee, ... Dat geeft veel voldoening en bovendien werk je samen met toffe, betrokken collega’s. De sector blijft groeien, dus je kansen om snel een baan te vinden, zijn hoog.

Wie doet het?

We kunnen de verschillende beroepen in deze sector groeperen rond vier grote domeinen:

  • In het domein van ‘welzijn en zorg’ werken er ambulancechauffeurs, animators ouderenzorg, maatschappelijk assistenten, verpleegkundigen, verzorgenden/zorgkundigen, opvoeders/begeleiders, ...
  • Het paramedisch domein stelt onder meer laboranten, tandtechnici, technologen medische beeldvorming, apothekers en kinesisten tewerk.
  • In het medisch domein kan je aan de slag als anesthesist, oogarts, tandarts, huisarts, pediater, psychiater, cardioloog, chirurg, dermatoloog enzovoort.
  • In het culturele domein vind je profielen zoals administratief medewerker, cultuurfunctionaris, journalist, sportfunctionaris, podiumtechnieker.

Hoe word je het?

In de sector werken overwegend mensen die hoger onderwijs volgden en een bachelordiploma behaalden, maar er is ook werk voor mensen die een diploma secundair onderwijs hebben. Je kan in het secundair onderwijs kiezen voor een specifieke richting (bv. thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige, logistiek helper in de zorginstellingen). In het hoger onderwijs en in de centra voor volwassenenonderwijs vind je ook tal van opleidingsmogelijkheden die naar een baan in deze sector leiden.