Se-n-Se Industriële onderhoudstechnieken - PSSB Bilzen

Industriële onderhoudstechnieken beoogt de beroepskwalificatie van onderhoudstechnici. Daarom moet je een ruime theoretische kennis hebben van mechanische constructies, mechanismen, mechanische elementen, pneumatica, hydraulica, industriële elektriciteit, vermogenselektronica, logische schakeltechnieken, meet- en regeltechnieken en automatiseringsprocessen. Je leert ingrijpen in het proces en de software hiervan beheren.

Je doet praktische ervaring op via bedrijfsbezoeken en opleidingen in bedrijven (werkplekleren). Er worden ook blokstages voorzien.