Se-n-Se Mechanica constructie- en planningstechnieken Katholiek Secundair Onderwijs Maaseik- Kinrooi

Deze studierichting is gebaseerd op 3 peilers:

Mechanisch ontwerp

De sterkste troef van de Belgische economie is het ontwikkelen van nieuwe productiemethoden. De Se-n-Se opleiding leidt jongeren op om hierin een belangrijke rol te spelen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het gebruikte CAD-pakket. Het aanleren van CAD-vaardigheden helpt immers probleemstellingen in de productie creatief om te zetten naar reëel uitvoerbare plannen.

Constructies

Of het nu gaat over gebouwen, machines of gereedschappen, kiezen van de juiste materialen en zoeken naar alternatieven zijn vaardigheden die worden aangeleerd in deze Se-n-Se-richting.

Planning en organisatie

Duurzaam en ecologisch bewust ontwikkelen eist een juiste ingesteldheid en verantwoordelijkheidszin. Bij het opstellen van een planning of het berekenen van een kostprijs zijn deze attitudes van groot belang.

             Voorkennis

Jongeren met een tso- opleiding of na een zevende specialisatiejaar bso in de mechanische sector, die bol staan van ideeën en die dit graag willen realiseren, zijn onze doelgroep.