Se-n-Se Sportclub- en fitnessbegeleider - Koninklijk Atheneum 2 Hasselt

Word een specialist

Sportschool Hasselt bereidt haar leerlingen in de eerste plaats voor om vervolgstudies (bachelor‑ of masterniveau) aan te vatten. Wie zich echter nog niet helemaal klaar voelt voor deze volgende stap of in zichzelf een gedreven sportcoach ziet, kan een 7e jaar sportclub‑ en fitnessbegeleider volgen.

Dit Se‑n‑Se‑jaar bereidt de leerlingen voor op een beroep in de sportieve vrijetijdsbesteding. Het is de bedoeling dat ze de sleutelvaardigheden en competenties verwerven waarover een fitnessbegeleider, personal trainer, animator van sportactiviteiten of ontspanning en vrije tijd moet beschikken. Het behalen van het eindcertificaat geeft de leerling een stevige voet tussen de deur om onmiddellijk werk te vinden in de sportsector of deel te nemen aan vervolgopleidingen binnen de Vlaamse trainersschool.

Extra troeven

Tijdens de opleiding sport‑ en fitnessbegeleider kan de leerling nog vijf extra diploma's behalen:

* bedrijfsbeheer

* hoger redder (VTS)

* initiator algemeen gedeelte (VTS)

* instructeur B algemeen gedeelte (VTS)

* physical trainer in samenwerking met Physical Coaching Academy

Physical trainer

De opleiding 'Physical Trainer' is bestemd voor iedereen die fundamentele kennis wil opdoen om werkzaam te zijn in de fitness‑ en gezondheidssector. Deze opleiding in combinatie met school is uniek in Vlaanderen. Indien je geslaagd bent voor deze opleiding , kan je je als Fitness Instructor ( EQF level 3 ) registreren bij EREPS ( European Register of Exercise Professionals) . De registratie in het EREPS staat garant voor kwaliteit en professionaliteit en opent vele deuren in de sportsector. EREPS wordt ook erkend door Europe Active, de Europese overkoepelende organisatie in sport en gezondheid.