Se-n-Se Integrale veiligheid - GO! campus Genk TA De Wijzer

De studierichtingen ‘‘Veiligheidsberoepen’, 7de specialisatiejaar BSO en ‘Integrale veiligheid’, Secundair na Secundair, 7de jaar TSO. Richtingen voor durvers met een gezonde dosis uitdaging, pit en actie!

 

1 Wat

De richtingen Integrale veiligheid en Veiligheidsberoepen zijn bedoeld voor leerlingen die belangstelling tonen voor de veiligheids- en bewakingssector. De opleiding veiligheid bereidt je voor op een job als bewakingsagent, brandweerman, politieagent of een andere veiligheidsfunctie in de publieke of private veiligheidssector.

Je leert vaardigheden die passen binnen het competentieprofiel van een veiligheidsfunctionaris zoals omgaan met agressie, stressbestendigheid in noodsituaties, psychologische conflicthantering, besluitvaardigheid, ... Hiervoor moet je zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. Observeren en rapporteren behoren eveneens tot je takenpakket. Een grondige voorbereiding op je toekomstige job bij de politie, brandweer, leger, bewaking …

2 Werkplekleren en observatiestages  

Observatiestages maken een belangrijk deel uit van de opleiding veiligheid. Op deze wijze krijg je voeling met verschillende praktijksituaties.

De activiteiten binnen de opleiding houden allemaal nauw verband met de ruime sector van de ‘veiligheid’. Je maakt dus niet alleen kennis met de meest voor de hand liggende domeinen (politie, bewaking, brandweer), maar je gaat ook in contact komen met minder bekende activiteiten binnen die veiligheidsdomeinen (scheepvaartpolitie, spoorwegpolitie, luchtvaartpolitie, enz.) en met minder voor de hand liggende beroepsprofielen (penitentiair beambte, gemeenschapswacht, voetbalsteward, enz.).

Tijdens het vak werkplekleren worden specialisten uit de veiligheidswereld uitgenodigd, ga je op werkbezoeken en oefenen je als student interne en externe observatiestages uit. Hiervoor onderhoudt de school contacten met verschillende korpsen van de politie en brandweer, bewakingsondernemingen, de gemeenschapswacht, organisaties voor sociale en psychologische hulp, … en voer je zelf observatiestages uit bij een voetbalclub als kandidaat-voetbalsteward.

Voor wie

Je wordt niet zomaar toegelaten tot deze richtingen veiligheid. Omwille van het specifieke beroepsprofiel dat hoge eisen stelt aan kandidaten, gaat een screening aan de opleiding vooraf. Deze toelatingsvoorwaarden kaderen binnen de wettelijke bepalingen vanuit de overheid.